Ukoliko posećujete ovaj sajt smatram da ste se upoznali sa ovim uslovima korišćenja, kao i da ste saglasni sa njima.

Prava intelektualnog vlasništva

Na sajtu Kuvarancije pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.)

Autori i vlasnici sajta kuvarancije.com su Svetlana i Miroslav Zec.

Svaki korisnik ovog sajta snosi vlastitu odgovornost za poštovanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na Kuvarancijama.

Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za ličnu, nekomercijalnu svrhu, uz dozvolu vlasnika ovog sajta.

Samo uz dozvolu vlasnika ovog sajta, sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom možete koristiti uz obavezno navođenje linka do ovog sajta kao izvora.

Nije dozvoljeno:

 • korišćenje sadržaja koji se nalaze na stranama Kuvarancija u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reprodukciju, iznajmljivanje, distribuciju, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje ili prikazivanje, kao i objavljivanje na drugim internet stranicama ili elektronskim medijima, bez navođenja izvora i bez prethodnog odobrenja;
 • da se sadržaji koji se nalaze na sajtu Kuvarancije.com koriste u svrhe promocije, oglašavanja ili prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog odobrenja;
 • izmenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja Kuvarancije.com.

Kuvarancije.com, omogućavaju vam, da na ovim stranicama objavljujete, učitavate (upload) i razmenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije, crteži i sl. Svesni ste da će ti materijali biti dostupni meni, drugim korisnicima i trećim osobama.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na web stranici Kuvarancije.com nalazi i vaše ime i prezime kao autora materijala.

Korišćenjem web stranice Kuvarancije.com saglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite ili učitate menjam, dopunjavam, prilagođavam i uređujem. Zadržavam pravo, ali se ne obavezujem, materijal koji je dostavljen ili učitan (upload) da ću menjati, dopunjavati, prilagođavati, uređivati, objaviti delimično, koristiti u različitim novinarskim alatima pre, odnosno prilikom objave na sajtu.

Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranici Kuvarancije dajete mi sledeće garancije u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:

 • da ste autor tih sadržaja, odnosno nosilac autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, i da imate puno ovlašćenje da osnivate u korist Kuvarancije odgovarajuća prava u skladu s ovim Uslovima korišćenja,
 • da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli saglasno zakonu,
 • da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vređati prava trećih osoba, uključujući lično autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost i druga prava na privatnost trećih osoba,
 • da korišćenje tih sadržaja saglasno Uslovima korišćenja neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama,
 • da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe,da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.

Nije dozvoljeno:

 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja kojima se vređaju važeći propisi Republike Srbije, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji podstrekavaju mržnju po bilo kojoj osnovi, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđih autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, lični podaci treće osobe ili se vređa pravo na privatnost treće osobe;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja kojima se vređaju prava dece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba;
 • korišćenje sadržaja i funkcionalnosti Kuvarancija na način koji može uzrokovati štetu meni, ostalim korisnicima,ili bilo kojoj trećoj osobi;
 • lažno predstavljanje sa ciljem pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu vlasnika ovog sajta, ostalih korisnika ili trećih osoba;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjena neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne šeme itd.;
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja Kuvarancija;
 • svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja koji sadrže viruse, crve, kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg programa ili bilo koje računarske i druge opreme;
 • neovlašteno prikupljanje, snimanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika ovog sajta;
 • korišćenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti.

Korišćenjem sadržaja ovog sajta pristajete da vlasnik Kuvarancija proverava da li su sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmenjujete u skladu s ovim Uslovima i propisima koji se primjenjuju. Ne mogu da garantujem da su takvi sadržaji koji se pojave na stranicama Kuvarancija istiniti, niti garantujem za poreklo takvih sadržaja.

Ukoliko se utvrdi da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita protivan Uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju, vlasnik ovog sajta zadržava pravo da odbije tekst (ili neki drugi materijal), izmeni ili ukloni takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obaveštenja. Ne odgovaram za bilo kakvu štetu, direktnu ili indikrektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu da imam pravo nadgledanja sadržaja, vi ste isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmenjujete na Kuvarancijama.

U slučaju nepoštovanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz ovih uslova, svi korisnici i treće osobe snosiće odgovarajuće zakonske posledice, i odgovaraće za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzrokuje meni , ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Objavljivanje vaših sadržaja na Kuvarancijama ne znači da isti predstavljaju moje stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da sam s njima saglasna ili da ih podržavam na bilo koji način.

U slučaju da utvrdim da se na Kuvarancijama nalaze zabranjeni sadržaji, takav ću sadržaj odmah ukloniti.

Do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima isključujem odgovornost:

 • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama usled objavljivanja na veb stranici zabranjenih sadržaja i ostalih sadržaja protivnih Uslovima korišćenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.,
 • za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici Kuvarancije,
 • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama usled privremene nedostupnosti veb stranice Kuvarancije.com, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcionalnosti,
 • za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama izmenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcionalnosti, usluga, dizajna, koncepcije veb stranice Kuvarancije, korisničkih računa ili celog sajta,
 • za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korišćenje Internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici Kuvarancije.com.

Zaštita ličnih podataka

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu, odnosno osobu koja se može direktno ili indirektno identifikovati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Lične podatke prikupljam samo u svrhu poboljšanja kvaliteta sadržaja, funkcionalnosti i usluga na Kuvarancije.com

Pristup web stranici Kuvarancije.com je slobodan i ne traži se registracija.

Obavezujem se da neću distribuirati nijednu informaciju koju sam dobila preko ovog sajta a vezanu za vašu IP adresu, e-poštu ili bilo koji drugi podatak prenešen putem kontakt forme osim ako to nije pravno traženo od mene.
Prepiska vodjena sa vlasnikom ovog sajta je strogo povjerljive prirode i zabranjeno je distribuirati ili objavljivati bez prethodne dozvole.

Na stranicama Kuvarancije.com pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti ličnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila Kuvarancije.com. Takve treće osobe mogu za svoje potrebe od vas tražiti određene lične podatke. U tom slučaju, kada svoje lične podatke šaljete neposredno tim trećim osobama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se Uslovi korišćenja web stranice Kuvarancije.com niti Politika o zaštiti ličnih podataka Kuvarancije.com. Zato vas molim da se upoznate s pravilima o zaštiti ličnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala, odnosno od strane trećih osoba.

Neke stranice ovog sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići služe za statistiku sajta, koliko i kada je neka stranica ovog sajta bila posećena, kao i za unapređenje ovog sajta.

Privatnost? »»

Kolačići? »

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimam mere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših ličnih podataka, ne mogu garantovati da neki od ličnih podataka koje prikupljam neće nikada biti slučajno otkriveni. Do najveće mere dopuštene zakonom isključujem odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemam kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno direktno trećim osobama, do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja ličnih podataka na taj način.

Napomena

Pozivam vas da mi javite, ako prilikom korišćenja Kuvarancija uočite sadržaje koji su suprotni ovim uslovima korišćenja.

Zadržavam pravo da bilo kada promenim uslove korišćenja ovog sajta bez bilo kakve najave i/ili obaveštenja i/ili razloga.

Podelite na društvenim mrežama